Over ons

TekPark is een initiatief van Tech@Connect. De netwerkorganisatie in de kop van Noord Holland waarin ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken aan een goede match op de technische arbeidsmarkt. 

Facebook

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van onze toekomstige evenementen

Twitter

Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van onze toekomstige evenementen

YouTube

Volg ons op Youtube om op de hoogte te blijven van onze toekomstige evenementen

Ons verhaal

Werkgevers in Noord-Holland Noord hebben technisch
opgeleid personeel nodig om hun doelen te realiseren,
om te innoveren en waar mogelijk te groeien. Er bestaat
al decennia lang een tekort aan gekwalificeerde mensen
en met de technologisering van de samenleving wordt
dit tekort nog groter. Er stromen te weinig jongeren in
bij technische opleidingen om aan de vraag van werkgevers te voldoen. Zowel het primair- als het voortgezet onderwijs zoekt naar aansprekende vormen om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek en hen te laten kiezen voor een technische opleiding.

Overheden zoeken naar initiatieven om de match tussen werknemers en werkgevers op de technische arbeidsmarkt te vergoten. Werknemers van nu en werknemers van de toekomst
willen in de regio blijven of naar de regio toe komen onder de voorwaarde dat zij hier kunnen leren, werken en recreëren in een aansprekende omgeving. TekPark is onderdeel van een breder programma van Tech@Connect. Andere initiatieven zijn bijvoorbeeld de projecten het ICT café, Jongeren in Techniek, het Promotie Evenement Techniek, inspiratiedagen technasiumscholen, en bouw het schip van de toekomst. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven als het OpKop loopbaan oriëntatie platform, het OpKop beroepenmagazine,  de Marinedagen en TEDxDenHelder.