TekPark is de techniek werk- leer- en opleidingsplaats van de toekomst

TekPark is het fundament waarop we vanuit de netwerk organisatie Tech@Connect gaan bouwen. Met partners vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid hebben we samen een huis van waaruit initiatieven worden gestart om een goede match op de technische arbeidsmarkt te stimuleren. TekPark bestaat uit uiteenlopende onderdelen en activiteiten.

TekPark voor iedereen

TekPark zet in op techniek door middel van gamificatie.
Gamificatie en competitie helpt je het beste uit jezelf
te halen en leert je om door te zetten bij tegenslag en
verandering, om hulp te vragen, samen te werken,
samen te verbeteren, samen plezier te maken, samen
succes te vieren en daarmee zelfvertrouwen te ontwikkelen. Spelen en ‘trial and error’ leggen bij mensen
en organisaties het fundament om bij te blijven en
bij te dragen aan de snel veranderende technologische samenleving.

Brickpark

Interesse voor techniek is bij velen van ons begonnen bij Lego. In BrickPark presenteren verschillende bedrijven zichzelf met behulp van Lego opdrachten die relatie hebben met hun ‘core business’. Tientallen scholen uit de regio zullen BrickPark 2 tot 3 maal per jaar bezoeken. Daarnaast is er een mobiele versie die de regio bedient. BrickPark is ook open voor recreatieve doelen en voor bedrijven die op zoek zijn naar een creatieve teambuildingsvorm.

Initiatiefnemer

De Kop van Noord-Holland kent een krachtig en zich sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven. Een regio met potentie, maar ook een regio met uitdagingen. Voor de verdere (economische) ontwikkeling en het ontwikkelen van innovaties door het bedrijfsleven en kennisinstellingen, is behoefte aan goed opgeleide en technisch geschoolde mensen. Om mismatch op de arbeidsmarkt in de Noordkop tegen te gaan, is Tech@Connect ontwikkeld. Het initiatief van de provincie Noord-Holland biedt overheden, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere organisaties een passend podium om beter en effectiever samen te werken.

TekPark bedient jaarlijks duizenden bezoekers, partners en leden, met de volgende activiteiten:

Werken, leren en recreëren

Kom in contact

Schrijf ons een bericht

Willemsoord 39, 1781 AS Den Helder

Info@tekpark.nl