Onderwijs

Event
Project

Gouden Kans Project

Brickpark

BrickPark biedt 400 m² vol met Lego. 

De omgeving draagt als thema “de 7 werelden van techniek”. Voor de educatieve workshops maken we gebruik van Lego Spike, Cirquit cubes en Lego Studio. Hiermee krijgen leerlingen de mogelijkheid om te bouwen, digitaal te ontwerpen, hun creatie van aandrijving te voorzien en te programmeren. Hierbij zetten we laptops in die zijn gefinancierd door onze partner Microsoft en we maken gebruik van de mobiele telefoons van de leerlingen zelf.

Wij bieden 3 verschillende educatieve opdrachten aan

Les 1
Architectuur 

Leerlingen starten met een klein stukje theorie. Wij vertellen wat architectuur is en welke toepassingen bouwwerken kunnen hebben. Daarna gaan leerlingen een eigen bouwwerk tekenen waarbij zij moeten nadenken over vorm en functionaliteit. Dan worden zij gekoppeld aan een maatje en moeten zij in een tekening de functionaliteiten van hun twee gebouwen samenvoegen. Hierdoor krijg je de meest bijzondere combinaties. De volgende stap is dat zij de tekening door ontwikkelen met echte Lego stenen. De laatste stap is dat zij hun bouwwerk digitaliseren in het programma Lego studio. We ronden de les af met een quizvraag. Hierin worden groepjes gevraagd om zoveel mogelijk beroepen te noemen die een rol hebben in de realisatie van een bouwwerk. Hiermee vragen we aandacht voor technische bedrijven in de regio. 

Les 2 
Zeven werelden van techniek

Leerlingen gaan aan de slag met Lego Spike. Zij verdiepen zich in één van de zeven werelden en krijgen inzicht in de uitdagingen die in een specifieke sector spelen. Denk bijvoorbeeld in de zorg, de agri sector, op het gebied van woningbouw of de energietransitie. Dan krijgen ze de opdracht op een toepassing te bouwen die bijdraagt aan die opgave. Door een Lego toepassing te bouwen die doormiddel van radars en sensoren, wordt niet alleen hun creativiteit gestimuleerd maar leren ze spelenderwijs techniek toepassen.

Les 3
De Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine is de grootste werkgever in de regio. Zij zijn doorlopend op zoek naar technisch geschoold personeel. Hier liggen voor de jeugd enorme kansen op het gebied van een betaalde studie, een goede baan en de mogelijkheid om de wereld te zien.

De les begint met het bouwen van het schip Zr.Ms. Rotterdam in Lego. De klas die dit als snelste doet wint een avontuurlijk bezoek aan de Nieuwe Haven in Den Helder. Tegelijk leren zij over het schip en het soort missies waarbij deze wordt ingezet.

De Koninklijke Marine beschikt over het modernste materieel. Het onderhoud hiervan wordt gedaan bij de Directie Materiele Instandhouding (DMI). Zij zijn op zoek naar personeel wat het materieel kan onderhouden en ontwikkelen. Deze skills gaan we oefenen met behulp van Lego strijdrobots;

Leerlingen ontwerpen en bouwen naar eigen inzicht en creativiteit om maken gebruik van de standaarduitvoering. De robots worden bestuurd met een app op de eigen mobiele telefoon.

Er worden teams gevormd die op hun beurt met elkaar de strijd aan gaan. Uiteraard is het zaak de robot voor iedere ronde weer operationeel te hebben. Wie weet met verbeteringen?

Bij TekPark kunnen wij veel bieden voor het onderwijs. Zo bieden wij GamePark en BrickPark aan. Neem contact met ons op voor meer informatie.

BrickPark

BrickPark is onze 400 m² vol met Lego omgeving die is ingericht aan de hand van de 7 werelden van Techniek. De 7 werelden challenge laat leerlingen ervaren hoe breed de techniek is en dat er voor ieder talent een prachtige carrière in de techniek in het verschiet ligt. 

Leerlingen vanaf groep 6 kunnen bij BrickPark terecht. Maar ook voor het voortgezet onderwijs, het MBO en het HBO hebben wij uitdagende opdrachten. Lego is voor iedereen.  

Neem contact met ons op, op onze contact pagina voor een programma op maat of een programma gekoppeld aan een thema.